PlantLink

Newly awarded research grants

We congratulate the researchers of Lund University and SLU Alnarp that have recieved funding for new plant and plant related research projects. Newly funded projects are (in alphabetic order of applicant):

Aakash Chawade, SLU, FORMAS research grant. Utveckling av sprutinducerad gen-tystnadsteknologi för hållbar kontroll av axfusarios

Allan Rasmusson, LU, research grant from the Swedish research council:
“Växtcellers resistens mot antimikrobiella peptider från biostimularande svampar; En roll för kalcium och mitokondriell jontransport”. Allan was our Researcher in the spotlight last month.

Allan Rasmusson, LU, and Vivi Vajda, Swedish Museum of Natural History, a five year grant of 28,6 milions from Wallenberg foundation.
The project will study fossilised plant material, including plant structures and biomolecules from times of earlier climate changes. Read more about the project here.

Annika Felton, SLU, from FORMAS research grant. Skogsskötsel och klövvilt i samspel – fodret i fältskiktet är en viktig pusselbit.

Björn Klatt, LU, from FORMAS Research projects for early-career researchers. ThinkBee – integrerat växtskydd med hänsyn till pollinatörer i intensifierat jordbruk och förändrat klimat

Cecilia Hammenhag (né Gustafsson, main applicant) SLU, from SLU Grogrund: Ärtan – garantin för framtidens gröna protein

Erik Andreasson, SLU, from FORMAS research grant. Kontroll av proteintranslation med hjälp av geneditering för att öka stresstolerans speciellt mot Phytophthora infestans

Johanna Witzell, SLU, from FORMAS research grant. Utvärdering av nekrosbildning som ett robust verktyg i trädens resistensförädling 

Johannes Edvardsson, LU, from FORMAS Research projects for early-career researchers. MOSS – Återställnings och bevarandestrategier för trädbevuxna torvmarksekosystem

Larissa Gustavsson, SLU (coordinator), from Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research:
Nordic Apple Network​ –
Towards decreasing post harvest losses in apple by knowledge exchange and capacity building.

Leif Bülow, LU, FORMAS research grant. Växtbaserade köttprodukter för behandling av järnbrist

Pablo Urrutia Cordero, LU, from FORMAS Research projects for early-career researchers. Effekter av giftiga cyanobakterier på bin och deras pollineringstjänster i jordbruksekosystem.

Ramesh Vetukuri, SLU, from Carl Tryggers foundation. Can small RNAs serve as a tool for sustainable control of late blight disease?

Patrick Sherwood, SLU, from FORMAS Research projects for early-career researchers. Ta med labbet till skogen: Snabba och portabla verktyg för sjukdomsdiagnostik och resistensscreening hos tall

Teun Dekker, SLU, network grant from the Swedish research council. Nätvärksbyggande mellan norr och söder för att öka kunskapen om biodiversitet och pollination som en väg mot hållbar kakaoproduktion i Västafrika Forsking innovation och praktik: ett anpassat integrerat växtskydd av borrflugor för lokala sammanhang.

Teun Dekker, SLU, from FORMAS research grant. Olfaktomik: accelerering av innovation för en hållbar kontroll av skadeinsekter i en era efter insekticider

Åsa Lankinnen, SLU, network grant from the Swedish research council Nätverksbyggande mellan norr och söder för att öka kunskapen om biodiversitet och pollination som en väg mot hållbar kakaoproduktion i Västafrika

Øystein Opedahl, LU, from Carl Tryggers foundation. The Evolution of Fragrance Pollinator Rewards.

We also congratualte SLU professor emeritus Roland von Bothmer that has been granted the Engeströmska medal 2020. This medal is awarded every fith year by the Royal Physiographic Society to individuals for “particularly outstanding contributions in the field of applied science in the broadest sense”.

Well earned!