PlantLink

Skolor

This text is only available in Swedish

Denna sida riktar sig till dig som är lärare eller i elev i grund- eller gymnasieskolan och som vill veta mer om växters betydelse eller om molekylär växtbiologi.

PlantLink jobbar för att öka intresset och kunskapen om växtbiologi och växtforskning på alla nivåer i samhället. Betydelsen av molekylär växtforskning och växters betydelse för ekologiska interaktioner, väntas öka de kommande åren i och med ökad efterfrågan av mat i en globalt växande befolkning, förändrat behov av grödor i och med klimatförändringar och alternativa metoder att odla fram och utnyttja förnyelsebara material.

Vill er klass besöka ett växtforskningslaboratorium eller vill ni att en forskare kommer till er för att berätta mer om växtbiologi, växtförädling eller växtbioteknik? Vid PlantLink arbetare forskare och lärare som gärna hjälper till med detta! Vill du som lärare ha stöd och idéer för din undervisning i dessa ämnen har vi resurser för detta med. Hör av er till PlantLinks föreståndare eller biträdande föreståndare för mer information.