PlantLink

Om PlantLink

PlantLink är ett forskningsnätverk i södra Sverige som bildades 2011 som ett samarbete mellan Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet vid Alnarp (SLU Alnarp) med finansiellt stöd från Region Skåne.

Inom PlantLink integreras grundläggande och tillämpad forskning med fokus på örtartade växter med nya eller förbättrade grödor och produkter inom livsmedel, material, läkemedel och energi som mål. Knutet till PlantLink finns ett flertal inom sina områden världsledande forskningsgrupper.

PlantLink vill genom utbildning öka intresset och kunskapen inom växtforskningsområdet samt bidra till en höjd kompetens inom ämnet. Vi vill också skapa en miljö som främjar innovation och leder till ett dynamiskt samspel mellan de bägge universiteten och näringslivet.

Vår målsättning är att skapa en internationellt ledande forskningsmiljö inom molekylär växtvetenskap i södra Sverige. Vi strävar mot att uppnå högsta kvalitet inom våra forskningsområden. Verksamheten inom PlantLink ska vara i framkant av den internationella forskningen och vara attraktiv för utländska forskare och studenter.

PlantLink arbetar för att den högre utbildningen inom vårt område ska bli internationellt efterfrågad och att kunna erbjuda en konkurrenskraftig och attraktiv studiemiljö inom molekylär växtforskning.

De långsiktiga målen är att PlantLink, genom SLU och Lunds universitet, ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla produkter och grödor som är av intresse för ett lönsamt, hållbart och miljövänligt jordbruk.

PlantLink har två huvudmän, Lunds universitet (LU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och startades med ekonomiskt stöd av Region Skåne. En styrkommitté, som utsetts av LU och SLU gemensamt, ansvarar för verksamheten, för ekonomin och fördelning av tillgängliga medel. Styrkommittén sammanträder två gånger per termin.

Mer information om PlantLink finns på våra engelska sidor.

Från skolvärlden? Läs mer om vår skolverksamhet här!