PlantLink

Newly awarded research grants in 2023!

We congratulate all researchers of Lund University and SLU Alnarp who received funding for plant and agriculture-related research projects. 

 

In total, both institutions in these particular fields received 13.2 M SEK from VR, 36.8 M SEK from Formas and 3 M SEK from Stiftelsen Lantbruksforskning. The newly funded projects are:

 

Swedish Research Council, VR; Sustainability and resilience, 2023

Therese Bengtsson, SLU

Tillbaka till framtiden, från lantraser till högavkastande, värme- och torktolerant korn som föredras av östafrikanska lantbrukare

5.6 million SEK

 

Swedish Research Council, VR; Awarded grants for natural and engineering sciences

Laura Grenville-Briggs Didymus, SLU

Växthälsa i relation till mikrobiell påverkan

3.8 million SEK

 

Karin Rengefors, LU

Omorganisation i arvsmassan driver fenotypförändringar i toxinbildande cyanobakterier

3.8 million SEK

 

Formas Annual Open Call 2023 – Research projects for researchers early in their career:

Charlie Nicholson, LU

Prediktera klimatdrivna asynkronier i grödpollinering historiskt och i framtiden (BeeSYNC)

4 million SEK

 

Formas Annual Open call 2023 – Research project

Karin Rengefors, LU

Orsaker till giftiga algblomningar – förvaltningslösningar för dricksvattentäkter

3 million SEK

 

Emma Kritzberg, LU

Dikning av torvmark för skogsbruk som en faktor bakom brunifiering av sötvatten – betydelsen av svampsamhällen

3 million SEK

 

Patrick Jannasch, LU

Platform för återvinningsbara furan-derivat och plaster från lignocellulosa

3 million SEK

 

Anders Lindroth, LU

Optimering av kolupptag i sydsvensk granskog

3 million SEK

 

Maj Rundlöf, LU

Integrering av interventioner och indikatorer för att minska pollinerares växtskyddsmedelsrisk (IPPM)

2.9 million SEK

 

Olivier van Aken, LU

Fältvalsning av spannmål efter groning för ökat liggsädsresistens, vinterhärdighet, torktolerans och biotisk stressbeständighet

3 million SEK

 

Nam Kieu Phuong, SLU

Geneditering och cisgenes av resistansgener för att producera bladmögelresistent potatis

2.9 million SEK

 

FORMAS: Extreme weather: effects, measures and solutions for a long-term sustainable and resilient society

Torbern Tagesson, LU

Moståndskraftiga ekosystem i Sverige; kan vi främja hållbarhet genom hyggesfritt skogsbruk och återvätning av våtmarker

6 milllion SEK

 

Johannes Rousk, LU

Uppbyggnad av markresiliens mot torka och extremväder genom mikrobiellt bruk

6 million SEK

 

Formas Sustainable Development Goals Collaborative Funding Call

Erik Alexandersson, SLU

Advancement and adaptation of agricultural biologicals to meet sub-Saharan Africa smallholder farmers’ needs and build sustainable food systems

3 million SEK

 

Stiftelsen Lantbruksforskning

Cecilia Hammenhag, SLU

En ny oljegröda för ökad produktion av svensk växtolja

3 million SEK

 

Congratulations to all of you!

PS: If we have missed someone on the list, please contact anna.manourova@slu.se