PlantLink

Newly awarded research grants in 2022

We congratulate all researchers of Lund University and SLU Alnarp that received funding for plant and food-related research projects. 

 

In total, both institutions in these particular fields received 49.5 M SEK from VR and 56 M SEK from Formas. The newly funded projects are:

 

Swedish Research Council, VR; Awarded grants for development research

Kibrom Aberha; SLU

Project: Avel – Biostimulant: ett innovativt tillvägagångssätt för förbättrad torktolerans av den klimattåliga Sorghum (Sorghum bicolor) i Uganda och Zambia

 4.8 million SEK

 

Erik Andreassson; SLU

Project: Att identifiera mekanismer för att reglera växtsättet hos jams (Dioscorea rotundata) med sikte på kostnadseffektiv mekanisering på bondens åker

4.5 million SEK

 

Aakash Chawade; SLU

Project: Minska hotet från blast sjukdomen i vete i Zambia

4.4 million SEK

 

Cecilia Hammenhag; SLU

Project: Utforskning av resistenskällor mot den förödande ärtsjukdomen Ascochyta blight, och utveckling av verktyg för genom-baserad förädling av resistenta sorter

4.5 million SEK

 

Ramune Kuktaite; SLU

Project: Ökad livsmedelsäkerhet och minskad undernäring genom innovativa agro-plattformar, nya växtförädlings- och processmetoder för bönor i Uganda.

4.5 million SEK

 

Nélida Leiva Eriksson; LU

Project: Näringsberikning av sötpotatis med mycket biotillgängligt järn för att lindra anemi och dold hunger i Centralamerika och Karibien

 4.8 million SEK

 

Fluturë Novakazi; SLU

Project: Användning av den outnyttjade Sudanesiska Sorghum Feterita genotypen genom hybridförädling – för ökad livsmedelssäkerhet i Sudan

 4.5 million SEK

 

Swedish Research Council, VR; Awarded grants for natural and engineering sciences

Patrick Adlercreutz; LU

Project: Nya självaggregerande lipider för formulering av bioaktiva substanser och fett i hälsofrämjande livsmedel

3.6 million SEK

 

Kristin Aleklett Kadish; LU

Project: Hur påverkar biotiska interaktioner svampars beteendeen?

4.0 million SEK

 

Colin Olito; LU

Project: 1 001 sätt att leva, dö och uppföda sig som en blommande växt: den evolutionär demografi av angiospermer

4.0 million SEK

 

Mats Hansson; LU

Project: Utnyttja kraften hos kornmutanter för att förstå klorofyllbiosyntes och kloroplastutveckling

3.2 million SEK

 

Formas Annual Open Call 2022; Research projects for early-career researchers

RRD Naga Charan Konakalla;  SLU

Project: A new tool for precision agriculture: Plant Virus-like particles as Nano-carriers for targeted delivery of agrochemicals and biomacromolecules

4.0 million SEK

 

Carolina Diller; SLU

Project: Wild resources and predictions for strawberry production in light of climate change and global pollinator decline

4.0 million SEK

 

Sara Blomberg; LU

Project: Plasma-catalysis a novel approach to a sustainable agriculture

4.0 million SEK

 

Jessica Knapp; LU

Project: Utsikt över olika fält – interdisciplinära perspektiv på bin i jordbrukslandskap

4.0 million SEK      

 

Lettice Hicks; LU

Project: Mikrob-mark-skötsel: Optimering av kollagring och bördighet för ett hållbart jordbruk

4.0 million SEK

 

Tibebe Dejene Biasazin; SLU

Project: Kombination av semiokemikalier med ekologisk intensifiering för biologisk kontroll av bladlöss i olika odlingssystem

3.0 million SEK

 

Albert Carles Brangarí; LU

Project: Att gräva djupt i jordar och väder för att reda ut hur plöjning förändrar

4.0 million SEK

 

Formas Annual Open Call 2022; Research projects

Johan Stenberg; SLU

Project: Herd immunity in food crops: promoting efficient and durable use of biocontrol and chemical fungicides

3.0 million SEK

 

Ramune Kuktaite; SLU

Project: Unlocking plant protein and CRISPR potato starch novel uses: Design of fibre-based absorbents with tailored functionalities

3.0 million SEK

 

Anders Carlsson; SLU

Project: Use of SIGS (Spray-Induced Gene Silencing technology) as an innovative weed control of very problematic weeds such as Alopecurus myosuroides (Black-grass)

3.0 million SEK

 

Selvaraju Kanagarajan; SLU

Project: Breeding oilseed rape (Brassica napus L.) for durable disease resistance and improved seed cake nutritional quality

3.0 million SEK

 

Martin N Andersson; LU

Project: Will Scots pine be the next victim of the Eurasian spruce bark beetle?

3.0 million SEK

 

Mattias Qviström; SLU

Project: Reinventing landscape planning for targeting “undisciplined” environmental challenges

3.0 million SEK

 

Formas Annual Open Call 2022; Taste and sensorics – from farm to fork

Eva Johansson; SLU

Project: Nutritious, tasty and health-promoting novel wheat products

6.0 million SEK

 

Gun Hagström; SLU

Project: Tasty pea and bean food products: An integrated approach of plant breeding, raw material processing and food product development

6.0 million SEK

 

Cecilia Tullberg; LU

Project: More taste less waste – Sustainable production of healthy nutritious cereal-based – food for senior citizens with focus on their sensory perception

6.0 million SEK

 

Congratulations to all of you!

 

PS: If we have missed someone on the list, please contact anna.manourova@slu.se