PlantLink

Newly awarded research grants, autumn 2021

We congratulate the researchers of Lund University and SLU Alnarp that have received funding for new plant and plant related research projects. Newly funded projects are:

 

From VR, project grants and starting grants:

Anders Ahlström, LU, A project grant for “Kollagring och upptag i gammelskog och kontinuitetsskog”

Öystein Opedal, LU, A starting grant for “En omfattande utvärdering av naturligt urval och genetiska begränsningar som prediktorer för evolutionär divergens”

Thomas Pugh, LU, A project grant for “Den funktionella diversitetens roll i Afrikanska tropiska skogars klimatresilliens (FuncDiCeS)

Olivier van Aken, A project grant for “Molekylär dissektion av mitokondriella responser på stress”

 

From VR, development research grants:

Elaine Ceresino, SLU, a project grant for “Ökat näringsinnehåll genom växtförädling av pärlhirs – ett bidrag till förbättrad hälsa och livsmedelssäkerhet för utsatta människor i västra Sudan”

Mulato Geleta Dida, SLU, a network grant for “Strategi mot effekterna av Coffee Berry Disease (CBD) i arabicakaffe via effektiva resistensgener, mikrobiell samverkan och inhemska lantbrukares kunskap”

Anna Levinsson, SLU, a project grant for “Optimering av långsiktig leverans av ekosystemtjänster från träd i Etiopiska städer”

Rodomiro Ortiz, SLU, a project grant for “Framtagning av värmetoleranta alleler för att öka inkomsterna från jordbruket längs Senegalfloden”

Mahbubjon Rahmatov, SLU, a project grant for “Enhancing food security through agricultural innovation platforms, plant breeding and agronomic interventions for improving sorghum towards Striga resistance in Sudan”

 

From Formas open call:

Peter Andersson, SLU, “Uthållig integrerad insektsbekämpning genom ökad kunskap om populationsdynamik och tritrofiska interaktioner på samhällsnivå: Raps som modellgröda”

Paul Becher, SLU, “Integration av insekters luktsinne och beteende för förbättrad biologisk bekämpning med blomflugor”

Marie Bengtsson, SLU, “Innovativ bekämpningsstrategi utnyttjar dofter från mikrober för att attrahera äpplevecklarhonor”

Åsa Grimberg, SLU, “Kartläggning av den genetiska kontrollen av tidig blomning och växtsätt hos åkerböna (Vicia faba): Utveckling av högprecisions-markörer för ökad avkastning av en proteingröda för Sverige”.

Per Hofvander, SLU, “Förbättrade odlingsegenskaper hos potatis på nordliga latituder genom tidig knölsättning och mognad”

Ida Lager, SLU, “Specificiteter och selektiviteter hos enzymer involverade i biosyntesen av fröoljor och hur dessa egenskaper relaterar till oljemängd och sammansättning”

Åsa Lankinen, SLU, “Evolutionssäkrat växtskydd för hållbar produktion av potatis: Hur kan integrerat växtskydd (IPM) reducera resistensutvecklingen hos sjukdomsalstrare?”

Christer Löfstedt, LU, “Hållbar produktion av insektsferomoner i växtfabriker”

Thomas Prade, SLU, “Bortförelse av jordbrukets växtrester som råvara för den växande bioekonomin – effektivitet av mellangrödor för att undvika negativa miljömässiga konsekvenser”

Anna Runemark, LU,  “Genetisk övervakning av konnektivitet, inomartsdiversitet och anpassningspotential”

 

From Formas – early-career research grants:

Hans Chen, LU, “Förbättrad övervakning av koldioxidutsläpp i Skandinavien med satellit- och markbaserade observationer”

Iman Raj Chongtam, SLU, “Samverkansbaserad utveckling av diversifierade odlingssystem: strimodling av raps och vete för att öka utbudet av ekosystemtjänster och minska beroendet av externa insatsmedel”.

Paul Egan, SLU, “Push-pull pollinering: en precisionsinnovering för att förbättra produktionen av matgrödor”

Maria Fredriksson, LU, “Svampnedbrytning av trä under noggrant kontrollerade fuktförhållanden”

Anna Levinsson, SLU “Urbana träds kolmanifest”

Sajeevan Radha Sivarajan, SLU, “Molekylär grund för klimatbeständig havre, särskilt i förhållande till stress vid tidig sommar torka”

 

Other grants:

Eva Johansson, SLU, from Formas special call Hållbar Livsmedelsproduktion 2021, for the project “GreenLeaFood – Ökat livsmedelsvärde från gröna blad”

Thomas Prade, SLU, from Energimyndigheten for the project “Green2 Feed – Sustainable animal feed and biogas from green leaves”.

Ivã Lopes, SLU, from Formas mobility grant “Moving towards circularity: microbial and chemical characterization of waste-based fertilizers from black soldier fly” and from Carl Trygger foundation “Promoting sustainability and circularity through a waste-based natural fertilizer derived from black soldier fly larvae (BSFL)“.

Eva Johansson and Bill Newson, SLU, Bill Newson SLU, and Gunn Hagström, SLU, respectively, have recieved Vinnova grants for three different projects.

 

Congratulations to all of you!

 

PS. Have we missed someone in this list, please contact sofia.marmon@slu.se